پاسخ تمرینات درس دوازدهم هدیه های آسمان چهارم - روزي براي تمام بچّه ها

پاسخ تمرینات درس دوازدهم هدیه های آسمان چهارم - روزي براي تمام بچّه ها

پاسخ تمرینات درس دوازدهم هدیه های آسمان چهارم - روزي براي تمام بچّه ها

دانلود پاسخ تمرینات درس دوازدهم هدیه های آسمان چهارم - روزي براي تمام بچّه ها

تعداد ص: 3            فرمت:word قابل ویرایش 

 

برایم بگو:

حضرت مهدی  عَجَّلَ الله فَرَجَه  با خود چه هدیه هایی می آورد؟هریک از این هدیه ها، چطور باعث خوشحالی همه ی مردم جهان می شود؟

 

بررسی کنید:

وقتي امام زمان عَجَّلَ الله فرََجَه  ظهور كند...

 

تدبّر کنیم

خداوند در قرآن به انسان ها وعده داده است:به نظر شما میان درس و مفهوم این آیه چه ارتباطی وجود دارد؟

 

دعا کنیم

برای زیباتر شدن جهان چه آرزوهایی دارید؟ آنها را در چند سطر بنویسید.برای رسیدن به این آرزوها چه دعایی می کنید؟  


اینجا هم مشاهده کنید