تحقیق مطالعات سوم: تفاوت های خانه های قدیمی و خانه های امروزی

تحقیق مطالعات سوم: تفاوت های خانه های قدیمی و خانه های امروزی

تحقیق مطالعات سوم: تفاوت های خانه های قدیمی و  خانه های امروزی

دانلود تحقیق درس 16 مطالعات اجتماعی سوم دبستان:تفاوت های خانه های قدیمی و خانه های امروزی

تعداد ص: 3            فرمت: word قابل ویرایش 

 

عنوان تحقیق: با یکی از افراد سالخورده ی خانواده تان گفت وگو کنید. چند مورد از تفاوت های خانه های آن ها را با خانه های امروزی بپرسید و در کلاس بگویید.


اینجا هم مشاهده کنید