تحقیق ترسیم شکل ماه در شب به مدت 2 هفته

تحقیق ترسیم شکل ماه در شب به مدت 2 هفته

تحقیق ترسیم  شکل ماه در شب به مدت 2 هفته

دانلود تحقیق درس 8 علوم تجربی پایه چهارم: به مدّت 2 هفته از اوّل یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

تعداد ص: 1       فرمت: word 


اینجا هم مشاهده کنید